Avelsmål

Effektiva djur som passar i olika produktionssystem

Som faderras ligger största fokus i avelsmålet på produktions- och köttkvalitetsegenskaper, samt hållbarhet. Grisar som föds med genetiska defekter, eller kullsyskon till grisar med genetiska defekter, utesluts från avelsverksamheten. Slaktgrisarna blir starka friska smågrisar med snabb tillväxt, hög köttprocent och hög foderomvandlingsförmåga.