Egenskaper

Köttkvalité av högsta klass

Köttet är av högsta kvalité. I Sverige marknadsförs köttet under varumärket Piggham. Pigg kommer från att korsningsavkomman var ovanligt pigg och stark och sista stavelsen, ham, kommer från faderrasen Hampshire. Piggham har tilldelats diplom för det “saftiga och välsmakande köttet” av Gastronomiska akademin. I Storbritannien säljs kött baserat på Hampshire hos två av de stora livsmedelskedjorna under deras premiumvarumärken, hos Sainsbury´s under ”Taste the difference”, och hos Morrisons under ”The best”.

Hemligheten bakom det goda köttet är den unika RN-genen som Hampshire bär på. Köttet är saftigare, mörare och smakrikare än kött från icke-bärare av genen. RN-anlaget är dominant vilket betyder att även korsningsavkommorna kommer att uttrycka genen, oavsett anlag från modern. Genen påverkar vattnets fördelning och tillgänglighet i musklerna på ett sätt som gör köttet saftigare. Den inverkar också på muskelproteinerna så att mörheten förbättras. Tidigare forskning har visat på högre droppsvinn med Hampshire men nya försök visar inte på det.

Motståndskraft och E.coli-resistens

Antibiotika i foder har varit förbjudet sen 1986 i Sverige och användning av hormoner som tillväxtbefrämjande medel är inte tillåtet. Tack vare omgångsystem (allt-in-allt-ut) har hög hälsostatus kunnat behållas. Försök i Storbritannien har visat att även i besättningar med högt smittryck klarar sig rasens avkommor betydligt bättre än andra raser, tillväxten är hög och sjuklighet och dödlighet låg. Hampshiregrisar har fötts upp och selekterats i en miljö utan antibiotika i flera generationer vilket lett till överlägset motståndskraftiga djur. 

Genetiska analyser visar att Hampshire har en högre förekomst av gener som ger motståndskraft mot bakteriestammar av E.Coli K88 jämfört med andra raser. E.coli K88 är grunden för flertalet tidiga infektioner hos smågrisar, och innebär en lägre förekomst av diarré hos nyfödda smågrisar. 

Låg andel svansbitning

Hampshire kännetecknas som en lugn ras som är mycket robust. Det lugna temperamentet visar sig i mycket låg andel svansbitning. Svanskupering är inte tillåtet sen decennier i Sverige och aveln har därför selekterat lugna djur med låg förekomst av svansbitning.